Müdür

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa BİLGİN

YÖK AkademikAKÜ BYS

Tel: 0272 228 1321/1929

E-Posta: bilgin@aku.edu.tr