Amaç

T.C.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyonkarahisar ve Batı Anadolu Bölgesi

Arkeoloji Araştırmaları Uygulama Merkezi

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar ve Batı Anadolu Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Merkezi, arkeolojik kalıntılar açısından oldukça zengin olan Batı Anadolu ve Afyonkarahisar ili ve çevresinde çağdaş bilimin getirdiği yenilikler ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bilimsel araştırmalar yaparak doğru ve bilimsel sonuçlara ulaşmayı ve bu sonuçları ulusal ve uluslararası bilim dünyasına duyurmayı amaçlar.

Merkezimiz arkeolojik kalıntıları korumaya yönelik çalışmaları önemser ve bu doğrultuda bilinçli olması gereken toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. Üniversitemiz bünyesinde Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Jeoloji, Restorasyon ve Güzel Sanatlar bölümlerinin birlikte çalışmalarıyla bu bölümlerin öğretim elemanları ve öğrencileri ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Merkezimiz arkeolojik eser tespit çalışmaları yapar. Eserlerin fotoğraflarını çeker, çizimlerini yapar ve envanterler. Taşınabilir eserleri saptayarak, en yakın müzeye kazandırılmalarını sağlar. Tarihi değeri olan mimari eserlerin restorasyonu için çalışır. Bölgede yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından yapılan kazı ve yüzey araştırmalarının yönetimleriyle işbirliğinde bulunur ve gerektiğinde çalışmalara katılır. Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapar. Bilimsel toplantılar düzenler, ortak projeler geliştirir ve yürütür. Amaçlara yönelik olarak yapılan çalışmalara gereken her türlü araç-gereç ve malzemenin alımını sağlar.

Merkez müdürlüğüne 18 Aralık 2013 tarihi itibariyle Yrd. Doç. Dr. Ümüt Emrah Kurt atanmıştır.